Bedankt vrijwilligers!

Vorige maand vond de Week van de vrijwilliger plaats. Het ideale moment om ook via dit blogbericht nog eens het werk van onze vrijwilligers in de kijker te zetten. In alle vier onze woonzorgcentra werden initiatieven georganiseerd om onze vrijwilligers op een gepaste manier in de bloemetjes te zetten: een ontbijt, een eigen liedje, een gebakje,…

Onze vrijwilligers zijn immers van onschatbare waarde voor onze woonzorgcentra. Zonder ons groot vangnet aan vrijwilligers zouden we niet zoveel kunnen bereiken voor onze klanten en bewoners. Over onze 4 huizen tellen we zo’n 450 geëngageerde vrijwilligers. Ieder van hen heeft eigen talenten die we op de juiste functie of activiteit kunnen inzetten.

 

Onze vrijwilligers vervullen heel wat belangrijke functies binnen onze huizen:

  • de actualiteit uit de kranten voorlezen voor bewoners, kranten of boeken rodnbrengen
  • helpen met de woonleefbegeleiders/ animatoren tijdens activiteiten of zelf activiteiten organiseren
  • onze bewoners bezoeken of er een praatje mee maken, buddywerking
  • helpen bij het tandemlezen met kinderen uit een nabijgelegen school
  • de vogels op de afdeling eten geven en de planten bewateren
  • een praatgroep (bv rond verlies) mee helpen begeleiden
  • de cafetaria/bistro openhouden
  • De medewerkers van de techniek of van de keuken helpen ondersteunen

Kortom, een hele waaier aan mogelijkheden!

Dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers krijgt de wereld van onze bewoners extra kleur! Bedankt voor alles wat ze voor ons doen!

 

Ben je op zoek naar een betekenisvolle manier om jouw tijd en talenten in te zetten voor een warm initiatief zoals onze woonzorgcentra? Wil je graag deel uitmaken van ons vrijwilligersnetwerk? Welkom!

Neem contact op met het woonzorgcentrum naar jouw voorkeur: