Onze woonzorgcentra denken 'groen'

Een nieuw jaar, nieuwe plannen. Januari stond steevast in teken van goede voornemens. Het ideale moment voor ons om eens stil te staan bij onze duurzame voornemens om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Welke zaken rond duurzaamheid doen we op vandaag, en welke zaken ambiëren we nog voor de toekomst? Je leest er hier alles over.
 

Patrimonium

Energie

We streven naar een verminderd energieverbruik. Om dit te bereiken delen we niet alleen handige tips mee aan de medewerkers, maar hebben we ook een energieplan waarbij we maandelijks onze meterstanden registreren om inzicht te krijgen in ons energieverbruik. We zijn daarbij actief bezig met het verkrijgen van Energieprestatiecertificaten (EPC-NR) voor al onze gebouwen. Op deze manier zien we hoeveel inspanningen nog nodig zijn om tot koolstofneutrale gebouwen te komen.
 

Zonnepanelen en warmtepompen

We benutten alle beschikbare daken binnen ons patrimonium maximaal om zonnepanelen te plaatsen Binnenkort zullen we voor site De Waterdam de bestaande installatie vervangen door nieuwe panelen die drie keer meer energie opwekken dan de huidige panelen. Recent sloten we ook de nieuwe zonnepanelen aan bij Sint Henricus. Voor site De Zilverberg bekijken we de mogelijkheden om waar mogelijk nog extra panelen te plaatsen en is er een studie lopende om een stookplaats te renoveren, waarbij we streven naar een zo duurzaam mogelijke oplossing binnen het budget. Volledig gasloos gaan is nog niet mogelijk zonder drastische ingrepen, dus bekijken we ook de mogelijkheden om in de toekomst eventueel meer in te zetten op warmtepompen.


 

Laadpalen

Afgelopen jaar hebben we ook intern onze visie rond laadinfrastructuur opgemaakt dat we de komende periode gaan uitrollen. Ook voor onze parkings en nieuwbouwprojecten zorgen we uiteraard dat we voldoen aan alle wettelijke verplichtingen rond het plaatsen van laadpalen.
 

Nieuwbouwprojecten

Ook voor onze nieuwbouwprojecten proberen we steeds in te zetten op nieuwe duurzame energiebronnen en nieuwe technieken: een beoveld, warmtekrachtkoppeling, compact bouwen, aandacht voor duurzaam materiaalgebruik, energetische tuinen,…

 

Voeding & afval

Voeding

Bij de aankoop van voeding en drank geven we steeds de voorkeur aan duurzame en verantwoord geproduceerde voedings- en drankwaren: waterdispensers aangesloten op de waterleiding, koffie en fruitsapjes bij Oxfam-Wereldwinkel, duurzaam gekweekte en gevangen vis,…
 

Voedselverspilling

Wat betreft voedselverspilling streven onze woonzorgcentra er naar om overtollige voedselresten te minimaliseren, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor voldoende voorziening. Om dit te kunnen waarborgen, voeren we regelmatig metingen uit. Indien er toch voedseloverschot zou zijn, worden die correct op temperatuur gehouden en nadien op verschillende manieren gerecupereerd of geherwaardeerd: als groenten of bindmiddel in de soep van ’s anderendaags, voor bereiding van fingerfood, geblixte voeding of broodpudding of individueel verpakt en aan een prijsje aangeboden aan collega’s.
 

Afval

We gaan verder dan alleen het hergebruiken van voedseloverschotten. Ons voedingsafval dat niet kan worden gerecupereerd of geherwaardeerd, ondergaat een selectieve inzameling en wordt vervolgens vergist om waardevolle bio-gassen te produceren. Maar ook voor andere vormen van afval nemen we heel wat maatregelen. Zo voeren we geregeld afvalaudits uit op alle locaties in samenwerking met onze afvalophaler, en gaan de komende tijd aan de slag om een actieplan en sensibiliseringscampagnes op te zetten binnen de verschillende locaties én doorheen de verschillende diensten. Daarnaast zullen er in de loop van het komende jaar opleidingsmomenten plaatsvinden voor medewerkers rond sorteren aangepast aan het type werking en het afval dat wordt geproduceerd. Ook onze afvalzakken worden uit 100% en (semi) transparant materiaal gerecycleerd.
 

Schoonmaak & was

Voor onze schoonmaakproducten streven we ernaar zo weinig mogelijk verschillende producten in te zetten en vragen we zo weinig mogelijk verpakkingsafval en om navulverpakkingen te voorzien. Daarnaast zijn zo goed als al onze producten fosfaatvrij en van de eco-lijn die over het EU ecolabel en cradle to cradle label beschikt.
We vragen bovendien specifiek zoveel mogelijk hoog geconcentreerde doch veilige producten! Een bijzondere focus ligt op het gebruik van sterk geconcentreerde, maar veilige producten. Deze concentraten worden later nog verdund, waardoor onze leveranciers minder moeten vervoeren en niet met 80% water de baan op moeten. In onze huizen werden daarvoor doseersystemen geplaatst die dan de hoog geconcentreerde producten automatisch met een specifiek percentrage verdunnen. Dit percentage is laag, maar hoog genoeg om doeltreffend schoon te maken. Deze aanpak voorkomt dus overmatige dosering, wat niet alleen economisch voordelig is, maar ook ecologisch, omdat er minder chemische stoffen in het afvalwater terechtkomen. Op locaties waar geuroverlast een uitdaging vormt, maken we gebruik van probiotische producten. Deze producten zijn veilig, maar uiterst doeltreffend in het bestrijden van ongewenste geuren.

 

Papier

Al onze hygiënische papierproducten, waaronder toiletpapier en handpapier, dragen met trots het EU Ecolabel. Met oog op besparen van papier en inkt stimuleren we niet alleen onze medewerkers om enkel het hoogstnoodzakelijke te printen, maar onderzoeken we ook actief de mogelijkheid om meer gebruik te maken van digitale (info)schermen ter vervanging van gedrukt materiaal zoals affiches en flyers. We realiseren ons echter dat als we al onze belanghebbenden willen bereiken (bewoners, familie, bezoekers,…), we een gebalanceerde aanpak moeten hanteren tussen digitale en fysieke communicatie, zodat iedereen altijd toegang heeft tot de benodigde informatie.